暢銷APP
/ / 【免費遊戲APP】ASHABİ BEDİR|線上玩APP不花錢

【免費遊戲APP】ASHABİ BEDİR|線上玩APP不花錢

玩免費遊戲APP|下載ASHABİ BEDİR app不用錢|硬是要APP

Değerli kardeşimiz,

1. Bedir Savaşı'na katılanların cennetlik olduklarını bizzat Resulü Ekrem Efendimiz müjdelemişlerdir.

2. Savaşın seyri sırasında kendilerine Allah tarafından gönderilen meleklerin de katıldığı Kur'ân'da bildirilmiş olup bu onlar için ayrıca bir fazilet sebebidir.

3. Ehli kemâl bazı zevatın beyanına nazaran evliyâullahdan pek çoğu velilik makamına Bedir ehlinin mübarek isimlerini okumaya devam etmekle nail olmuşlardır.

4. Birçok hastalığa tutulan kimsenin Bedir ehlinin mübarek ismini zikr ederek bu vesile ile şifa taleb edip lütfü ilâhiye mazhar olarak hastalık­larından kurtuldukları rivayet edilmektedir.

5. Ehli irfan bir zat: "Hasta bir kimsenin başı­na elimi koyup halis bir niyyetle Bedir ashabının adını okuduğumda mutlak şifa hâsıl olmuştur. Hatta hastanın eceli dahi gelmişse en azından rahatsızlığı hafiflemiştir." demektedir.

6. Bazıları da: "Duadan önce Bedir ashabının isimlerinin okunmasının duânin sür'atle kabulüne vesile olduğunu" söylemişlerdir.

Cafer b. Abdullah şöyle diyor:

"Babam bana Peygamber (asm)'in bütün ashabını sevmemi vasiyet eder ve şunu ilave ederdi:

'Ey canım yavrum, Bedir ashabının adı zikr edilince duâ kabul olunur, bu mübarek isimleri zikreden kulu, ilâhi rahmet; bereket gufran ve rızâ-ı İlâhî kuşatır. Bu isimleri okuyarak hacetde bulunanın dileği mutlaka yerine getirilir...' "

7. "Ehli Bedrin üzerinde bulundurmak, oku­mak, hıfzetmek, düşman üzerine nusret, düşman­ların şerrinden vikayet ve yangın ve hırsız ve boğul­maktan sıyânet ve veba ve tâûn ve cünûn ve emrazı sâireden himayet ve zevali fark ve husûlu gına ve vefâi duyûn ve güfrânü zünûb ve keşfi kürûb ve ten­viri kulûb velhâsıl cemîi matâlibi dünyeviyyeye ve mekâsıdı uhreviyyeye vusul ve celbi menfaii âlakiyye ve enfüsiyye ve ins ve cinnin mazaratlarını defetmek ve merâtibi dünyeviyyeye nail olmak için iksiri mücerreb olduğuna Meşihât-ı İslâmiyye tarafından mücahidini Islamiyyeye hediye olunmuştur."

Şu kadar var ki: Bu mübarek isimlerin okunuşu sırasında herbirinin adı söylenince, Radıyallahü anh "Allah ondan razı olsun" demek lazımdır. Şüphe yok ki Peygamberimizin (asm) adı söylenince "Sallallahü Aleyhi ve Sellem" denecektir. Zira bu edebe riayet etmek, maksadın daha kısa zamanda elde edilmesinde vesiledir.

Cenab-ı Hak (c.c.) bizleri onların şefaatine nail eylesin. Amin

玩免費遊戲APP|下載ASHABİ BEDİR app不用錢|硬是要APP

玩免費遊戲APP|下載ASHABİ BEDİR app不用錢|硬是要APP

玩免費遊戲APP|下載ASHABİ BEDİR app不用錢|硬是要APP

玩免費遊戲APP|下載ASHABİ BEDİR app不用錢|硬是要APP

玩免費遊戲APP|下載ASHABİ BEDİR app不用錢|硬是要APP

玩免費遊戲APP|下載ASHABİ BEDİR app不用錢|硬是要APP

玩免費遊戲APP|下載ASHABİ BEDİR app不用錢|硬是要APP

線上24小時玩ASHABİ BEDİR APP免費

下載遊戲APP-在線上免費玩ASHABİ BEDİR APP

ASHABİ BEDİR APP LOGO

ASHABİ BEDİR 遊戲 App LOGO-硬是要APP

ASHABİ BEDİR APP QRCode 立刻掃描下載

掃描ASHABİ BEDİR 遊戲 QRCode 下載App-硬是要APP
APP分佈國家APP系統線上APP版本費用歷程APP評價上架時間更新時間
日本 JapanAndroid
Google Play
2.2
下載 App
免費2016-09-272016-11-06
查詢中Android
Google Play
2.2
下載 App
免費2016-09-272016-11-09
中國 ChinaAndroid
Google Play
2.2
下載 App
免費1970-01-012016-11-05
南韓 Korea SouthAndroid
Google Play
2.2
下載 App
免費1970-01-012016-11-05
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
2.2
下載 App
免費1970-01-012016-11-05

其他ASHABİ BEDİR App介紹懶人包

Google

Account Options Oturum açın

高評價遊戲App推薦